image
सर्व विद्यार्थ्यांना सुवर्णसंधी-Golden Opportunity

*मित्रांनो तुम्ही Winsdom Academy चे subscription घेतल्यास तुम्हाला आता दुहेरी फायदा होणार आहे .एक वर्षाच्या Subscription वरती आता 1वर्षाचे सबस्क्रीप्शन तुम्हाला
अगदी मोफत मिळणार आहे( 1+1=2 year validity).

*आणि कोणत्याही कोर्सची लिंक जर तुम्ही तुमच्या मित्रांना इतरही कोणाला शेअर केली आणि त्यांनी जर Winsdom Academy चे सबस्क्रीप्शन घेतले तर तुम्हाला सुद्धा त्या एकूण
रकमेच्या 20 % म्हणजे मिळतील.
*विद्यार्थ्यांसाठी ही सुवर्ण योजना असून त्यातून आपला आर्थिक फायदा तर होणारच आहे त्याच बरोबर आपल्याला सर्व शिक्षकांचे मार्गदर्शन सुद्धा लाभणार आहे याचा सर्वांनी घ्यावा किंवा
इतरांना कळवावे ही विनंती• Winsdom Academy aims to build the best online education platform dedicated to advancing quality digital teaching and learning experiences designed to reach and engage students anywhere, anytime. • Empowering wise and knowledgeable educators, with the help of technology, to create a community of resilient learners. • Cultivation of mind is the ultimate aim of Winsdom Academy.